Každý má svoj DRIVE

Akčné modely DRIVE s bonusom až 1 060 €

Viac

Len teraz financovanie modelov ŠKODA na 1/2

+ kompletné poistenie na rok zadarmo

Viac

ŠKODA predstavila nové ambiciózne ciele ekologickej stratégie

Zodpovedná a trvalo udržateľná výroba a automobily s nízkou spotrebou. To sú dôležité prvky ekologickej stratégie spoločnosti ŠKODA AUTO s názvom GreenFuture. V rámci nej si automobilka pôvodne stanovila cieľ znížiť vplyvy výroby na životné prostredie do roku 2018 o 25 % v porovnaní s rokom 2010. V tomto roku automobilka tento cieľ zvýšila na 45 %. To znamená, že počas ôsmich rokov klesne vplyv na životné prostredie takmer na polovicu. Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý bude v nedeľu 5. júna, predstavila ŠKODA niektoré dôležité iniciatívy.


„Hlavným cieľom stratégie GreenFuture je ďalšie zlepšovanie trvalej udržateľnosti automobilky,“ hovorí Michael Oeljeklaus, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO, zodpovedný pre oblasť výroby a logistiky. „To sme v minulých rokoch úspešne realizovali. Zameriavame sa na efektívne automobily a šetrné nakladanie so zdrojmi v celom podniku. Aj v nasledujúcich rokoch budeme našu ekologickú stratégiu starostlivo realizovať. S cieľom ďalšieho znižovania spotreby energií vo výrobe vsádzame na moderné technológie, ktoré najefektívnejšie využívajú energie,“ dodáva Oeljeklaus.

ŠKODA všetky ekologické aktivity zlúčila do stratégie GreenFuture. GreenFactory pritom zhŕňa všetky aktivity, smerujúce k výrobe, ktorá bude čo možno najšetrnejšia k zdrojom a životnému prostrediu.


Ukazovatele, ako spotreba vody a energií, množstvo odpadu na jeden vyrobený automobil alebo emisie CO2 a tzv. prchavých organických látok (VOC), ktoré vznikajú napríklad pri lakovaní karosérií, sa presne merajú a optimalizujú. Pri týchto faktoroch dosiahla ŠKODA v rokoch 2010 až 2015 priemerné zníženie o 35,8 %. Pre urýchlenie tohto pozitívneho trendu si v tomto roku automobilka stanovila ešte ambicióznejšie ekologické ciele. V súlade s nimi ŠKODA do roku 2018 zníži vplyv svojej produkcie na životné prostredie o 45 %, v porovnaní s rokom 2010 teda takmer na polovicu.

Konkrétne spotreba energie na výrobu má v tomto období klesnúť o 30 %. Cieľová hodnota pre emisie CO2 na jeden vyrobený automobil je teraz stanovená na mínus 55 %. Množstvo odpadov na jeden automobil do roku 2018 klesne o zhruba 70 %, spotreba vody o približne 25 % a produkcia VOC o 45 %. Celkové ciele úspor, navýšené na 45 %, sú výsledkom konkrétnych úsporných opatrení, ako napríklad regulácia vzduchotechniky, inštalácia úsporných svetelných zdrojov alebo zníženie množstva odpadu, ktorý sa ukladá na skládku v prepočte na jeden automobil.


Rad opatrení vo všetkých oblastiach podniku
Príslušný súbor opatrení sa týka všetkých oblastí podniku. Napríklad štvrtina spotreby elektriny v závode pohltí vetranie výrobných hál. Preto je táto položka na poprednom mieste v stratégii GreenFuture. Vďaka novému riadeniu vzduchotechniky ušetrí automobilka ročne 3 500 MWh, čo zodpovedá spotrebe 875 domácností. Nové kompresory v lisovniach, ktoré pracujú s nižším tlakom vzduchu, usporia 1 600 MWh elektriny.


Len v závode v Kvasinách prinieslo nové osvetlenie hál zníženie spotreby elektriny o 1 500 MWh ročne. Aj v halách, kde dokončené automobily čakajú na expedíciu, inštalovala ŠKODA úsporné zdroje svetla, vďaka ktorým sa znížila spotreba prúdu na polovicu. Vďaka šikovným senzorom sa svetlo vypne samo, ak v hale ustane pohyb.


Už v roku 2014 kleslo množstvo odpadu na jeden vyrobený automobil počas jediného roka zo 16,8 kg na 15,1 kg. V roku 2016 zníži ŠKODA objem skládkovaného odpadu z vlastných výrobných závodov celkovo o 4 000 ton. To predstavuje zníženie množstva odpadu o viac ako 50 % na 7,8 kg na jeden vyrobený automobil v priebehu dvoch rokov. Odpad sa teda už neskládkuje, ale triedi a energeticky využíva. Jedným z celého radu ďalších vylepšení sú oleje, využívané vo výrobnom procese, ktoré sa filtrujú a znova využívajú. Aj to šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadov.


Súčasťou ekologickej výroby je dodávateľ energií ŠKO-ENERGO, v ktorom má ŠKODA AUTO podiel vo výške 46 %. Od začiatku partnerstva v roku 1995 znížili spoločné aktivity spotrebu energie na jeden vyrobený automobil na menej ako polovicu. Aktuálna ročná spotreba vody vo výške 1,5 milióna kubických metrov je na úrovni roku 2010. V pomere k nárastu výroby automobilov klesla spotreba vody na jeden automobil zhruba o 30 %.

Zvýšením podielu biomasy pri výrobe prúdu v teplárni spoločnosti ŠKO-ENERGO v Mladej Boleslavi sa v porovnaní so spaľovaním uhlia a plynu znížia emisie CO2 o 130 000 ton ročne. Aj vďaka tomuto pokrokovému spôsobu výroby energií sa bilancia CO2 na jeden vyrobený automobil v rokoch 2010 až 2015 zlepšila o viac ako 46 %.

K adekvátnej environmentálnej politike prispieva v Českej republike ŠKODA napríklad tiež programom Za každý predaný automobil jeden strom. V rokoch 2007 až 2015 bolo vysadených viac ako pol milióna stromčekov vo viac ako 50 lokalitách. Do projektu sa každoročne aktívne zapájajú desiatky zamestnancov ŠKODA AUTO, ktorí vyhľadávajú vhodné lokality na výsadbu a spoločne s rodinami sa zúčastňujú aj samotnej výsadby.


Svetový deň životného prostredia - celosvetová inštitúcia
Na počesť otvorenia konferencie OSN o ochrane životného prostredia 5. júna 1972 v Štokholme vyhlásila Organizácia spojených národov 5. jún každoročným Svetovým dňom životného prostredia. Na celom svete sa k tomuto dňu, ktorý má posilniť povedomie o ekológii a ekologickú odvahu, pripojilo približne 150 štátov. Tohtoročný Svetový deň životného prostredia sa nesie v duchu motta: Mesto. Zem. Život. - Životné prostredie vytvára budúcnosť.

Mohlo by Vás zaujímať:

Akcie vozidiel ŠKODA

Kontakt

Araver Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax:
Email: trencin@araver.sk

Jana Jandová

vedúca predaja Škoda

Jana Jandová

vedúca predaja Škoda


0903 826 152
jana.jandova@araver.sk

Kontaktný formulár

Silvia Matoušková

predaj vozidiel Škoda

Silvia Matoušková

predaj vozidiel Škoda


0903 826 073
silvia.matouskova@araver.sk

Kontaktný formulár

Araver Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 771 89 34
Fax: 033 / 771 89 34
Email: piestany@araver.sk

Miriam Chudá

vedúca predaja Škoda

Miriam Chudá

vedúca predaja Škoda


0903 826 165
miriam.chuda@araver.sk

Kontaktný formulár

Marcela Papšová

asistent predaja

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS

Trenčianska cesta 64
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032 / 774 14 44
Fax: 032 / 774 14 22
Email: info@pna.sk

Mgr. Denisa Suláková

vedúca predaja Škoda

Mgr. Denisa Suláková

vedúca predaja Škoda


0903 826 153
denisa.sulakova@pna.sk

Kontaktný formulár

Miroslava Vojteková

predaj vozidiel Škoda

Miroslava Vojteková

predaj vozidiel Škoda


0903 826 226
miroslava.vojtekova@pna.sk

Kontaktný formulár

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská V / 56
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: info@ptasro.sk

Lucia Opatovská

vedúca predaja Škoda

Lucia Opatovská

vedúca predaja Škoda


0903 250 320
lucia.opatovska@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Ing. Júlia Berová

predaj vozidiiel Škoda

Ing. Júlia Berová

predaj vozidiiel Škoda


0903 826 170
julia.berova@ptasro.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár