AKCIA CNG Hybridy

Čo je CNG Hybrid od značky SEAT ?

Modely SEAT CNG Hybrid kombinujú dva druhy paliva - benzín a zemný plyn (CNG), vďaka čomu ušetríte až 30 % nákladov voči klasickému dieselovému motoru. Oproti benzínovému motoru potom ušetríte možno až 50 % nákladov. Vďaka nižším emisiám CO2 jazdíte tiež ekologicky. Dva druhy paliva, dvojnásobná porcia výhod.

 

Ako to funguje ?

CNG Hybrid od značky SEAT: 

CNG Hybrid kombinuje jazdu na dva druhy paliva, stlačený zemný plyn (CNG) a benzín. CNG je rovnaké palivo, aké používame na vykurovanie našich domácností. Po stlačení má len 1 % pôvodného objemu.

Motor spaľuje primárne CNG, ak má toto palivo k dispozícii, a v prípade potreby prepne na benzín. Vďaka zaručene hermetickému tesneniu je toto riešenie 100 % spoľahlivé a bezpečné.


SEAT Ibiza TGI - dotácia až 4 200 € !!!        SEAT Arona TGI - dotácia až 3 500 € !!!

- Dojazd - CNG: 400 km                                          - Dojazd - CNG: 400 km 
- Kapacita nádrže - CNG: 14 kg                              - Kapacita nádrže - CNG: 14 kg
- Dojazd - benzín: 150 km                                       - Dojazd - benzín: 150 km 
- Kapacita nádrže - benzín: 9 l                                - Kapacite nádrže - benzín: 9 l

SEAT Ibiza už od 13 500 € !!                         SEAT Arona už od 17 300 € !!

 

SEAT Leon TGI - dotácia až 6 600 € !!!          SEAT Leon ST TGI - dotácia až 6 800 € !!!

- Dojazd - CNG: 500 km                                             - Dojazd - CNG: 500 km
- Kapacita nádrže - CNG: 17,7 kg                              - Kapacita nádrže - CNG: 17,7 kg
- Dojazd - benzín: 150 km                                          - Dojazd - benzín: 150 km
- Kapacita nádrže - benzín: 9 l                                   - Kapacita nádrže - benzín: 9 l

SEAT Leon už od 16 700 € !!                           SEAT Leon ST už od 17 870 € !!

Kontakt

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 771 89 34
Fax: 033 / 771 89 34
Email: piestany@araver.sk

Štefan Strecký

predaj vozidiel SEAT

Štefan Strecký

predaj vozidiel SEAT


0903 826 002
stefan.strecky@araver.sk

Kontaktný formulár

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská 418
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: info@ptasro.sk

Mgr. Marianna Jašková

vedúca predaja vozidiel SEAT & CUPRA

Mgr. Marianna Jašková

vedúca predaja vozidiel SEAT & CUPRA


0903 826 158
marianna.jaskova@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Lukáš Janikovský

predaj vozidiel SEAT

Lukáš Janikovský

predaj vozidiel SEAT


0910 470 570
lukas.janikovsky@ptasro.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.