Grátis servis a predĺžená záruka 2+2 roky zadarmoVšetky modely Volkswagen Úžitkové vozidlá teraz môžu byť vaše aj s

predĺženou zárukou 2+2 roky zadarmo a za výhodnú cenu.

Zájsť ďalej - to sa počíta! Rozhodnite sa pre jeden z obľúbených modelov a užite si tisíce kilometrov bez starostí aj s predĺženou zárukou až na 4 roky! A to nie je všetko. Okrem 4 rokov záruky vám pribalíme na cestu aj Grátis Servis na 5 rokov a  všetky modely Volkswagen Úžitkové vozidlá môžu byť vaše teraz aj za výhodnú cenu. Napríklad Volkswagen Crafter už od 21 936 € a Volkswagen Caddy už od 13 992 €. Tak čo vy na to, ktorý bude váš? Je čas vyraziť, svet už čaká!

Pre bližšie informácie kontaktujte našich predajcov Volkswagen úžitkové vozidlá. 

Kontakt

Araver Trenčín - Opatová

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: opatova@araver.sk

Martin Chupáč

predaj osobných a úžitkových vozidiel VW

Martin Chupáč

predaj osobných a úžitkových vozidiel VW


0903 594 951
martin.chupac@araver.sk

Kontaktný formulár

Araver Nitra

Topoľčianska 2A
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 656 01 11
Fax: 037 / 656 01 10
Email: nitra@araver.sk

Dušan Gála

predaj úžitkových vozidiel VW

Dušan Gála

predaj úžitkových vozidiel VW


0911 600 169
dusan.gala@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.