Letná TOP ponuka vozidiel Kia!

Zľavy až do 7 790 € !

Viac

Jarná servisná kampaň Kia

Skontrolujte stav svojho vozidla ZADARMO

Využite v termíne od 15.4 do 30.6.2019 bezplatnú 17-bodovú kontrolu podľa kontrolného listu kondície vozidla.

Nechajte svoje auto prezuť, doplniť kvapaliny alebo si ho vybavte užitočným originálnym príslušenstvom.
Jednoducho, vydajte sa na svoje cesty pripravení...

 

Pre viac informácií sa obráťte na našich servisných poradcov.

Kontakt

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax: 032 / 743 19 24
Email: info@kiaautomarket.sk

Natália Tabačárová

servisný poradca

Natália Tabačárová

servisný poradca


natalia.tabacarova@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.