TOP ponuka vozidiel Kia!

Zľavy až do 5 000 € !

Viac

Úplne nová Kia XCEED

s uvádzacím bonusom až 800 € !

Viac

Jesenná servisná kampaň Kia

Vyberte si z našej širokej ponuky hliníkových  a oceľových diskov, zimných pneumatík či kompletov.


Pripravte sa na blížiacu sa zimu v predstihu a získajte zľavu 10% z ceny prezutia zimných pneumatík.

Získajte viac servisných výhod

Stiahnite si zľavy vo forme kupónov a využite atraktívne výhody.
Kupóny si u nás môžete uplatniť v termíne od 1.10. – 30.11. 2019.

Kontaktujte našich servisných technikov a rezervujte si svoj termín včas.

Kontakt

ARAVER Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax: 032 / 743 19 24
Email: nd-tn@araver.sk

Juraj Adamec

vedúci NDaP

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax: 032 / 743 19 24
Email: nd-tn@araver.sk

Juraj Adamec

vedúci NDaP

Vladimír Drobný

predaj vozidiel KIA

Anna Šramová

skladníčka

Natália Tabačárová

servisný poradca

Natália Tabačárová

servisný poradca


natalia.tabacarova@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.