Volkswagen Transporter so zľavou až do 5 500€Pre veľké a ťažké úlohy.

Transporter Skriňová dodávka spĺňa výzvy už viac ako 65 rokov. Každá nová generácia si kladie za cieľ využiť priestor čo najefektívnejšie, uľahčiť prácu a bezpečne uložiť čo najväčší sortiment tovaru. To je dôvod, prečo nákladný priestor v novom modeli Transporter Skriňová dodávka nepripúšťa žiadne kompromisy, pokiaľ ide o funkčnosť a všestrannosť. Vynikajúce spracovanie je základom pre efektívnosť a zaisťuje, že dodávka spĺňa všetky výzvy. Dve dĺžky rázvoru a tri varianty strechy vytvárajú objem nákladného priestoru od 5,8 do 9,3m³ a ponúkajú možnosť prepraviť náklad s hmotnosťou až 1,4 t.

Presvedčivý v každodennom nasadení.

Prepraviť pracovníkov – to je úlohou modelu Transporter Kombi. Vozidlo poskytuje priestor až pre deväť ľudí a spolu s množstvom nákladného priestoru sa tak osvedčí v každodennej prevádzke. Odolné čalúnenie sedadiel je perfektne navrhnuté pre časté nastupovanie a vystupovanie. Gumová podlaha v priestore pre cestujúcich sa ľahko umýva a tlmí zvuk. A vďaka systému Easy Entry v druhom rade sedadiel je nastupovanie a vystupovanie cestujúcich do tretieho radu sedadiel výrazne komfortné.

Získajte "kultové" vozidlo, najspoľahlivejšie vo svojej triede.


Transporter môže byť váš so zľavou až do 5 500€

a Grátis servisom na 5 rokov do 150 000 km v cene !TRANSPORTER teraz môžete financovať cez Volkswagen Kredit LNF 1/3 ,  1/4 , 1/5 alebo 1%.

Pre bližšie informácie kontaktujte našich predajcov Volkswagen úžitkové vozidlá. 


Kontakt

Araver Trenčín - Opatová

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: opatova@araver.sk

Martin Chupáč

predaj osobných a úžitkových vozidiel VW

Martin Chupáč

predaj osobných a úžitkových vozidiel VW


0903 594 951
martin.chupac@araver.sk

Kontaktný formulár

Araver Nitra

Topoľčianska 2A
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 656 01 11
Fax: 037 / 656 01 10
Email: nitra@araver.sk

Dušan Gála

predaj úžitkových vozidiel VW

Dušan Gála

predaj úžitkových vozidiel VW


0911 600 169
dusan.gala@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.