Audi Gebrauchtwagen: Plus

Ľahko jazdené manažérske vozidlá so zľavami až do 37%!

Viac

Audi Gebrauchtwagen: Plus

Ľahko jazdené manažérske vozidlá so zľavami až do 37%!

Viac

Päť hviezdičiek pre Audi A4 v teste Euro NCAP

Nové Audi A4 patrí k najbezpečnejším automobilom vo svojom segmente. Európske konzorcium Euro NCAP ho za bezpečnosť dospelých členov posádky a bezpečnosť detí, ako aj za ochranu chodcov ocenilo najvyšším hodnotením päť hviezdičiek.

Okrem toho nové Audi A4 získalo osobitnú cenu „Euro NCAP advanced“ za sériový brzdový asistent proti následnej kolízii a za na želanie montovaný systém Audi pre sense basic. Brzdový asistent proti následnej kolízii pri nehode automaticky zabrzdí automobil a tým redukuje riziko šmyku a ďalšej kolízie. Audi pre sense basic v nebezpečnej situácii napne bezpečnostné pásy na predných sedadlách a zavrie okná i strešné okno.

Ďalším centrálnym komponentom integrálnej bezpečnosti v Audi A4 je sériový asistenčný systém Audi pre sense city – preventívna výstražná funkcia s automatickým núdzovým brzdením. Pri rýchlostiach do 85 km/h systém monitoruje priestor pred vozidlom, či sa v jazdnej dráhe nenachádzajú iné automobily alebo chodci. Ak hrozí kolízia, systém upozorní vodiča podľa odstupňovanej koncepcie: najprv vizuálne a akusticky, potom krátkym prudkým pribrzdením. Následne v prípade potreby uskutoční automatické núdzové brzdenie.

Bezpečnosť Audi A4 sa dá na želanie zvýšiť ďalšími asistenčnými systémami. Patrí k nim napríklad asistent pre vyhýbanie, asistent pre odbočovanie alebo výstraha pri vystupovaní. Kým asistent pre vyhýbanie podporuje vodiča pri objazde prekážky, asistent pre odbočovanie monitoruje protiidúce vozidlá pri odbočovaní vľavo nízkou rýchlosťou. V nebezpečnej situácii automaticky úplne zabrzdí A4 a tým zabráni kolízii s protiidúcim vozidlom.  

Výstraha pri vystupovaní minimalizuje nebezpečenstvo zranenia pri otvorení dverí. Ak sa zozadu približujú iní účastníci premávky, vrátane cyklistov, červené výstražné LED na to upozornia členov posádky pred otvorením dverí.

Nezávislé medzinárodné konzorcium New Car Assessment Program (NCAP), založené v roku 1997, testuje a hodnotí bezpečnosť nových modelov automobilov. V roku 2015 konzorciu sprísnilo požiadavky na ochranu posádky pri náraze spredu a zboku aby bolo možné ešte lepšie reprodukovať podmienky pri reálnych nehodách.

 Mohlo by vás zaujímať:

Videotest Audi A4Kontakt

Araver Nitra

Topoľčianska 2A
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 656 01 11
Fax: 037 / 656 01 10
Email: nitra@araver.sk

Ing. Juraj Benc

vedúci predaja vozidiel Audi

Ing. Juraj Benc

vedúci predaja vozidiel Audi


0903 826 142
juraj.benc@araver.sk

Kontaktný formulár

Ing. Štefan Varga

predaj vozidiel Audi

Ing. Štefan Varga

predaj vozidiel Audi


0911 415 118
stefan.varga@araver.sk

Kontaktný formulár

Araver Trenčín - Opatová

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: opatova@araver.sk

Zuzana Lelkešová

vedúca predaja vozidiel Audi

Zuzana Lelkešová

vedúca predaja vozidiel Audi


0911 415 119
zuzana.lelkesova@araver.sk

Kontaktný formulár

Martin Kopčan

predaj vozidiel Audi

Martin Kopčan

predaj vozidiel Audi


0903 826 148
martin.kopcan@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.