Volkswagen T-Roc už za 21.620€!

Vozidlá ihneď k odberu!

Viac

Volkswagen T-Roc už za 21.620€!

Vozidlá ihneď k odberu!

Viac

Polo a T-Roc s 5 hviezdičkovým hodnotením za bezpečnosť

Nové modely Polo a T-Roc dosiahli maximálny možný počet päť hviezdičiek v rámci crash-testov Euro NCAP. Vo všetkých dôležitých oblastiach testov  – „Dospelí členovia posádky“, „Ochrana detí“, „Chodci“ a „Asistenčné systémy“ – dosiahli dva najnovšie modely Volkswagen veľmi dobré hodnoty.  Dr. Frank Welsch, člen predstavenstva Volkswagen pre vývoj, povedal: „Volkswagen už desaťročia demokratizuje bezpečnosť. Vynikajúcim hodnotením modelov Polo a T-Roc od Euro NCAP sa opäť potvrdilo, že poskytujeme maximálnu bezpečnosť aj vodičom malých a kompaktných automobilov.“ Polo má cenu od 10.990 eur,  T-Roc bude začínať od 16.840 eur (ceny platné na Slovensku s DPH). Rovnako Polo, ako aj T-Roc majú už v základnom vybavení 6 airbagov, elektronický stabilizačný systém ESC, multikolíznu brzdu a systém monitorovania premávky pred vozidlom „Front Assist“ s funkciou núdzového brzdenia City Brake a rozpoznávaním chodcov Pedestrian Recognition.  T-Roc má okrem toho sériovo asistenčný systém pre udržiavanie jazdného pruhu „Lane Assist“.

Polo v Euro NCAP: Polo novej generácie bol testovaný v triede „Najmenšie automobily“. Euro NCAP v testoch okrem iného meria akému zaťaženiu sú vystavení „Dospelí členovia posádky“ v rozličných nehodových scenároch. Tu Polo získal vo svojej triede veľmi dobrú hodnotu 96 percent (z maximálneho počtu 100 možných).

Aj pri bočnom náraze, ktorý je veľmi náročný pre konštrukciu vozidla – tu je deformačná zóna prirodzene menšia ako pri náraze spredu a zozadu – Polo získal veľmi presvedčivé hodnotenie. Rovnako pri bočnom náraze pohyblivou bariérou ako aj pri bočnom náraze na stĺp „je ochrana všetkých kritických oblastí tela dobrá; a Polo získava maximálny počet bodov,“ znel komentár Euro NCAP. V oblasti testov „Ochrana detí“ Euro NCAP udelilo modelu Polo hodnotenie 85 percent – čo je nová najlepšia hodnota v segmente. A aj v oblastiach „Ochrana chodcov“ (76 percent) a „Asistenčné systémy“ (59 percent) nový malý model dosiahol príkladné hodnoty.

T-Roc v Euro NCAP: Vynikajúce hodnoty súčasne získalo aj prvé kompaktné SUV značky Volkswagen – nový T-Roc. Nastúpil v triede „Kompaktné SUV“; v ktorej sú zaradené aj výrazne väčšie SUV. Všetky výsledky, ktoré T-Roc dosiahol, sú veľmi presvedčivé. Napríklad v oblasti „Dospelí členovia posádky“ nové SUV získalo hodnotenie 96 percent.

Veľmi dobre obstál  T-Roc s výsledkom 87 percent aj pri hodnotení oblasti „Ochrana detí“. Tu boli uskutočnené testy s meracími figurínami detí v detských sedačkách.  Príkladom môže byť offset-crash (čelný náraz s čiastočným prekrytím) a bočný náraz. „Pri teste čelného nárazu bola ochrana všetkých kritických oblastí tela obidvoch detských figurín dobrá. Obdobne aj pri teste bočného nárazu bola ochrana všetkých kritických oblastí tela figurín dobrá,“ komentuje Euro NCAP. Poddajné prvky na prednej časti karosérie a sériový systém rozpoznávania chodcov viedli v oblasti „Ochrana chodcov“ k pozoruhodne vysokej hodnote v rámci segmentu 79 percent. S ohodnotením  71 percent získal nový T-Roc aj v oblasti „Asistenčné systémy“ výborné hodnotenie.

Euro NCAP (The European New Car Assessment Programme) je medzinárodné a nezávislé konzorcium vlád a neštátnych organizácií. Sídlo Euro NCAP je v blízkosti Bruselu (Belgicko). Cieľom Euro NCAP je aktuálne informovať spotrebiteľov o bezpečnosti najpopulárnejších automobilov predávaných v Európe.

Mohlo by vás zaujímať:

Akcia Volkswagen Polo

Akcia Volkswagen T-Roc

Kontakt

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 771 89 34
Fax: 033 / 771 89 34
Email: piestany@araver.sk

Marcel Golej

predaj vozidiel VW

Araver Trenčín - Opatová

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: opatova@araver.sk

Peter Marušinec

vedúci predaja vozidiel VW

Peter Marušinec

vedúci predaja vozidiel VW


0903 826 157
peter.marusinec@araver.sk

Kontaktný formulár

Martin Chupáč

predaj osobných a úžitkových vozidiel VW

Martin Chupáč

predaj osobných a úžitkových vozidiel VW


0903 594 951
martin.chupac@araver.sk

Kontaktný formulár

Araver Nitra

Topoľčianska 2A
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 656 01 11
Fax: 037 / 656 01 10
Email: nitra@araver.sk

Ing. Jozef Balaško

vedúci predaja vozidiel VW

Ing. Jozef Balaško

vedúci predaja vozidiel VW


0911 600 253
jozef.balasko@araver.sk

Kontaktný formulár

PhDr. Matej Tkáčik

predaj vozidiel VW

PhDr. Matej Tkáčik

predaj vozidiel VW


0911 600 254
matej.tkacik@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.