Nová ŠKODA Octavia

Už od 17 990€!

Viac

Nová ŠKODA Octavia

Už od 17 990€!

Viac

ŠKODA ocenená ako najlepšie komunikujúca automobilová značka

Spomedzi automobilových spoločností na Slovensku najlepšie so svojimi zákazníkmi komunikuje ŠKODA AUTO Slovensko. Vo štvrtom ročníku súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2017 získala dve ocenenia pre Najlepšie komunikujúcu inštitúciu v kategórii Automobily. V tomto roku organizátori súťaže do hodnotení inštitúcií v tradičných kategóriách Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie a Obchodné reťazce po prvýkrát zaradili aj kategóriu Automobily.

„Automobilový priemysel patrí k ťahúňom našej ekonomiky. Slovenská verejnosť preto citlivo vníma a sleduje témy spojené s automotive. S tým súvisí aj potreba profesionálnej a nápaditej komunikácie s verejnosťou a zákazníkmi. Teší ma, že značka ŠKODA je jednotkou nielen v predaji automobilov, ale rovnako ju vníma verejnosť a naši fanúšikovia aj podľa úrovne našej komunikácie,“ uviedol Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

ŠKODA AUTO Slovensko získala vo štvrtom ročníku súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2017 hneď dve ocenenia pre Najlepšie komunikujúcu inštitúciu v kategórii Automobily. Prvé miesto jej patrí za komunikáciu so zákazníkmi na základe kvantitatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK. Ďalšie ocenenie „Cena verejnosti“ získala vďaka hlasovaniu fanúšikov na webe.

Projekt Hermes Komunikátor roka je jediné ocenenie, ktoré hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkom na Slovensku. V tomto roku hodnotenie vychádzalo z výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK na vzorke vyše 9 000 respondentov v období od januára do septembra 2017. Druhým hodnotením je Cena verejnosti, v rámci ktorého mohla verejnosť od 15. septembra do 15. októbra 2017 hlasovať za najlepšie komunikujúcu inštitúciu v internetovej ankete. O držiteľoch Ceny verejnosti rozhodlo 40 348 hlasujúcich.

Hermes Komunikátor roka organizuje agentúra 2lovebrands, s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o. Odbornými garantmi projektu sú Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS, a Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, s.r.o.

Kontakt

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská 418
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: info@ptasro.sk

Lucia Opatovská

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Lucia Opatovská

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 250 320
lucia.opatovska@ptasro.sk

Kontaktný formulár

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 771 89 34
Fax: 033 / 771 89 34
Email: piestany@araver.sk

Miriam Chudá

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Miriam Chudá

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 826 165
miriam.chuda@araver.sk

Kontaktný formulár

Linda Čumpelíková

predaj vozidiel ŠKODA

Linda Čumpelíková

predaj vozidiel ŠKODA


0903 412 070
linda.cumpelikova@araver.sk

Kontaktný formulár

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS

Trenčianska cesta 64
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032 / 774 14 44
Fax: 032 / 774 14 22
Email: info@pna.sk

Mgr. Denisa Suláková

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Mgr. Denisa Suláková

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 826 153
denisa.sulakova@pna.sk

Kontaktný formulár

Miroslava Vojteková

predaj vozidiel ŠKODA

Miroslava Vojteková

predaj vozidiel ŠKODA


0903 826 226
miroslava.vojtekova@pna.sk

Kontaktný formulár

ARAVER Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax:
Email: trencin@araver.sk

Jana Jandová

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Jana Jandová

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 826 152
jana.jandova@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.