Výpredaj ŠKODA Octavia Combi!

Zľavy až do 5 300€! Vozidlá ihneď k odberu!

Viac

Výpredaj ŠKODA Octavia Combi!

Zľavy až do 5 300€! Vozidlá ihneď k odberu!

Viac

ŠKODA OneApp: Jedinečné prepojenie a bohatá ponuka funkcií

S najnovšou verziou aplikácie pre chytré telefóny ŠKODA OneApp možno na obrazovke infotainmentu zobrazovať užitočné informácie, ako napríklad spotrebu paliva, dynamiku jazdy, navigačné dáta a servisné pokyny. Bez toho, aby bolo nutné ovládať smartfón, môže vodič na veľkom displeji v automobile vyberať jednotlivé funkcie aplikácie ŠKODA OneApp pohodlne dotykom prsta.

S aplikáciou pre chytré telefóny ŠKODA OneApp sa ŠKODA dostáva do novej dimenzie konektivity medzi vozidlom a smartfónom. Aplikácia využíva technológiu SmartLink + k tomu, aby vybrané funkcie a informácie o vozidle zobrazovala na displeji infotainmentu alebo smartfónu. Po inštalá cii do telefónu ponúka aplikácia široké spektrum funkcií - od možnosti prehliadať relevantné informácie o motore alebo vozidle, až po informácie o počasí. Vodič automobilu značky ŠKODA môže napríklad pomocou funkcie "Advisor" analyzovať svoj štýl jazdy a naučiť sa, ako možno jazdiť úsporne a šetriť palivo. Či už ide o dáta dynamickej jazdy, rýchlosti alebo o dáta navigačné, ŠKODA OneApp podporuje vodiča vo všetkých situáciách a poskytuje mu všetky dôležité informácie, týkajúce sa modernej mobility. Digitálna kniha jázd LOGBOOK napríklad zaručuje záznam všetkých relevantných jazdných dát. V ďalšej pripravovanej verzii ŠKODA OneApp bude k dispozícii aj streaming hudby.

Automobil a chytrý telefón sa jednoducho prepoja pomocou USB-káblu alebo WiFi-hotspotu, integrovaného v navigačných systémoch Amundsen a Columbus. Posádka vozidla môže aplikáciu ŠKODA OneApp aktivovať a ovládať dotykom prsta na obrazovke palubného infotainmentu. Jedna aplikácia tak pokrýva široké spektrum digitálnych služieb, ktoré presahujú rá mec aplikácií, ktoré boli
vo vozidle doteraz k dispozícii. Aplikáciu ŠKODA OneApp možno bezplatne stiahnuť v App Store firmy Apple a na Google Play. Aplikácia je kompatibilná so všetkými vozidl ami značky ŠKODA vyrobenými od júna 2016, ktoré sú vybavené systémom SmartLink a USB-konektorom, resp. systémom SmartLink + a prepojením cez USB alebo WiFi.

Prehľad najdôležitejších funkcií novej aplikácie ŠKODA OneApp:

REAL-TIME DRIVE DATA
Táto funkcia slúži k záznamu výkonnostných parametrov automobilu počas jazdy. Takto možno v reálnom čase získať napríklad informácie o dynamike jazdy, otáčkach motora, zrýchlení, spotrebe paliva a rýchlosti jazdy. S využitím grafického znázornenia hodnôt na palubnom monitore sa počet palubných prístrojov zvýši o ďalšie virtuálne ukazovatele, zobrazujúce napríklad aktuálnu hodnotu krútiaceho momentu motora, priemernej spotrebe alebo bočného zrýchlenia.

DRIVING STATS
S aplikáciou ŠKODA OneApp si môžu vodiči automobilov značky ŠKODA zaznamenávať a prehliadať celý rad dát a následne potom aj podrobne analyzovať svoj štýl jazdy. Štatistiky dodávajú dôležité informácie pre optimálne využitie výkonu automobilu a zvýšenie efektivity pri budúcich jazdách.

LOGBOOK
Digitálna kniha jázd precízne zaznamená všetky relevantné jazdné dáta a poskytne prehľadné zhrnutie. Pritom je možné rozlišovať medzi služobnými a súkromnými jazdami.

POI & NAVIGATION
V spolupráci s partnermi umožňuje ŠKODA OneApp užívateľom aj rozšírenie možností navigácie. Užívateľ si v okolí veľmi ľahko nájde tzv. body záujmu (Points of Interest, POI) a následne ich môže zaslať priamo do integrovanej navigácie alebo do aplikácií kooperačných partnerov. Vďaka týmto aplikáciám môže fungovať navigácia tiež na báze satelitných záberov. Toto reálne zobrazenie okolia môže vodičovi v mnohých situáciách uľahčiť orientáciu v neznámom prostredí.

Popri bodoch záujmu v okolí sa na mape na obrazovke zobrazujú tiež čerpacie stanice a v závislosti od ich dostupnosti sa dokonca porovnávajú aj ceny pohonných hmôt. Pri uvádzaní cien systém tiež vie, či automobil jazdí na benzín alebo na naftu a zobrazí tiež najkratšiu trasu k vybranej čerpacej stanici.

ŠKODA OneApp: Jedinečné prepojenie, bohatá ponuka funkcií
S aplikáciou pre chytré telefóny ŠKODA OneApp sa ŠKODA dostáva do novej dimenzie konektivity medzi vozidlom a smartfónom. Aplikácia využíva technológiu SmartLink + k tomu, aby vybrané funkcie a informácie o vozidle zobrazovala na displeji infotainmentu alebo smartfónu.

Mohlo by vás zaujímať:

Akcie vozidiel ŠKODA

Vozidlá ŠKODA skladom


 

 

V prípade akýchkoľvek informácií nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská 418
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: info@ptasro.sk

Lucia Opatovská

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Lucia Opatovská

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 250 320
lucia.opatovska@ptasro.sk

Kontaktný formulár

Ing. Júlia Berová

predaj vozidiiel ŠKODA

Ing. Júlia Berová

predaj vozidiiel ŠKODA


0903 826 170
julia.berova@ptasro.sk

Kontaktný formulár

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 771 89 34
Fax: 033 / 771 89 34
Email: piestany@araver.sk

Miriam Chudá

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Miriam Chudá

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 826 165
miriam.chuda@araver.sk

Kontaktný formulár

ARAVER Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax:
Email: trencin@araver.sk

Jana Jandová

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Jana Jandová

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 826 152
jana.jandova@araver.sk

Kontaktný formulár

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS

Trenčianska cesta 64
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032 / 774 14 44
Fax: 032 / 774 14 22
Email: info@pna.sk

Mgr. Denisa Suláková

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA

Mgr. Denisa Suláková

Vedúca predaja vozidiel ŠKODA


0903 826 153
denisa.sulakova@pna.sk

Kontaktný formulár

Miroslava Vojteková

predaj vozidiel ŠKODA

Miroslava Vojteková

predaj vozidiel ŠKODA


0903 826 226
miroslava.vojtekova@pna.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.