Predstavujeme úplne nový SEAT Leon !

Ihneď k odberu už za 21 160€ !

Viac

Predstavujeme úplne nový SEAT Leon !

Ihneď k odberu už za 21 160€ !

Viac

Škola senzorickej výučby

Ľudia sú schopní rozlíšiť vyše 10 000 rozličných pachov, počuť zvuk s frekvenciou od 20 do 20 000 Hz a rozlíšiť milióny farieb. Hoci zmysly sú rodenou danosťou všetkých ľudí, je potrebné ich trénovať aby mohli registrovať maximum. Oddelenie kvality značky SEAT vytvorilo senzorické tréningové centrum, v ktorom zamestnanci dostávajú špeciálny tréning, zostrujúci ich zrak, hmat, sluch a čuch. Títo špecialisti budú zodpovední na finálnu inšpekciu vozidiel pred opustením výrobného závodu a cestou k zákazníkovi.

- Rola zmyslov: „Je to mäkké a guľaté. Myslím si, že je to lopta,“ povedala jedna z účastníkov keď robila hmatový test so zaviazanými očami. Oproti nej sedí Álvaro Niño, učiteľ kurzu v tréningovom centre kvality. Cieľom je doviesť do dokonalosti schopnosť zmyslového vnímania „čím sa naučia, ako môžu ich používať pri kontrole kvality vozidiel“ vo výrobnom procese, vysvetľuje Álvaro.

- Ako môže voňať koža?: Tréning pozostáva z praktických cvičení ako čuchové testy. Študenti majú identifikovať ktorá vôňa kože alebo plastu je vhodná. Musia tiež identifikovať vône každodenného života ako napríklad aromatické bylinky alebo levandulu. Pri sluchových testoch účastníci musia odhaliť eventuálne disharmonické zvuky v simulátore.

- Všetko vidiace oko: „Orientácia na detaily, pozorovacie schopnosti, perfekcionizmus a precíznosť“ sú vlastnosti, ktoré podľa učiteľa charakterizujú týchto expertov. Po tréningu sú schopní odhaliť „odchýlky o 1 milimeter alebo jemné farebné variácie, ktoré je ťažké vidieť na prvý pohľad,“ potvrdzuje Álvaro. Tento kurz absolvuje 260 zamestnancov, z doterajšieho personálu aj novo prijatých a svoje vedomosti si budú aktualizovať každé dva roky.

- 2300 skontrolovaných automobilov denne: Aby bola presne overená kvalita vyrobených automobilov, tím kontroluje každé vozidlo osem minút. Členovia tímu ho kontrolujú zvonka i znútra, overujú, či sa dvere kabíny a dvere batožinového priestoru správne zatvárajú a potom dajú vozidlu pred opustením výrobnej linky nálepku ‘Q’ za kvalitu.

- Človek a stroj: 2000 robotov v karosárni, 125 autonómnych robotov v montážnych halách 9 a 10 každý deň v závode Martorell spolupracuje so 7000 zamestnancami. „Máme nástroje, máme technológie ale nikdy nenahradíme ľudský prvok,“ rekapituluje Álvaro Niño.

Kontakt

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská 418
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: info@ptasro.sk

Mgr. Marianna Jašková

vedúca predaja vozidiel SEAT & CUPRA

Mgr. Marianna Jašková

vedúca predaja vozidiel SEAT & CUPRA


0903 826 158
marianna.jaskova@ptasro.sk

Kontaktný formulár

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 771 89 34
Fax: 033 / 771 89 34
Email: piestany@araver.sk

Štefan Strecký

predaj vozidiel SEAT

Štefan Strecký

predaj vozidiel SEAT


0903 826 002
stefan.strecky@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.