BMW 5 530e xDrive

objednané auto

Model: 5_NEW_Sedan
Motor: 2.0 hybrid
Farba: Bluestone*

Prevodovka: automatická, 8-stupňová
Výkon: 215 kW (292 PS)
Palivo: benzín

Viac info
Akciová cena:
66 800 €
(55 667 € bez DPH)
Cenníková cena:
80 637 €
(67 198 € bez DPH)
Zľava: 17%
-13 837 €

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8487760


Akciová cena:
66 800 €
(55 667 € bez DPH)
Cenníková cena:
80 637 €
(67 198 € bez DPH)
Zľava: 17%
-13 837 €

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8487760

Zatvoriť

Poznámka


Zobraziť

Výbava


Kontakt

Ing. Marián Kolibáč

riaditeľ BMW

Miroslav Bisták

vedúci predaja BMW

Peter Kmeťko

predaj vozidiel BMW

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.