SEAT Arona* 1.5 EVO FR

predvádzacie auto v ARAVER Piešťany

Model: Arona*
Motor: 1.5 EVO
Farba: Oranžová Eclipse F5F5

Prevodovka: M6
Výkon: 110 kW (149 PS)
Palivo: benzín

Viac info
Akciová cena:
18 990 €
(15 825 € bez DPH)
Cenníková cena:
20 612 €
(17 177 € bez DPH)
Zľava: 8%
-1 622 €

Prevádzka: ARAVER Piešťany
ID auta: SK7297127


Akciová cena:
18 990 €
(15 825 € bez DPH)
Cenníková cena:
20 612 €
(17 177 € bez DPH)
Zľava: 8%
-1 622 €

Prevádzka: ARAVER Piešťany
ID auta: SK7297127


Zobraziť

Výbava


Kontakt

Štefan Strecký

predaj vozidiel SEAT

Štefan Strecký

predaj vozidiel SEAT


0903 826 002
stefan.strecky@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.