AUDI A3 Limuzina 1.6 Diesel Basic 2018

jazdené auto (rok 2018, 27173 km) v Araver Nitra

Model: A3 Limuzina
Motor: 1.6 Diesel
Farba: biela ibis

Prevodovka: S-Tronic automatická
Výkon: 85 kW (115 PS)
Palivo: diesel

Viac info
Aktuálna cena:
23 000 €
(19 167 € bez DPH)
Cenníková cena:
32 422 €
(27 018 € bez DPH)

Prevádzka: Araver Nitra
ID auta: SK8616521


Aktuálna cena:
23 000 €
(19 167 € bez DPH)
Cenníková cena:
32 422 €
(27 018 € bez DPH)

Prevádzka: Araver Nitra
ID auta: SK8616521


Kontakt

Ing. Juraj Benc

vedúci predaja vozidiel Audi

Ing. Juraj Benc

vedúci predaja vozidiel Audi


0903 826 142
juraj.benc@araver.sk

Kontaktný formulár

Ing. Štefan Varga

predaj vozidiel Audi

Ing. Štefan Varga

predaj vozidiel Audi


0911 415 118
stefan.varga@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.