BMW 118i 1.5 2017

jazdené auto (rok 2017, 12070 km) v RIJA - Bavaria Nitra

Model: 118i
Motor: 1.5
Farba:

Prevodovka: manuálna
Výkon: 100 kW (136 PS)
Palivo: benzín

Viac info
Aktuálna cena:
17 300 €
(14 417 € bez DPH)
Cenníková cena:
33 978 €
(28 315 € bez DPH)

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8305663


Aktuálna cena:
17 300 €
(14 417 € bez DPH)
Cenníková cena:
33 978 €
(28 315 € bez DPH)

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8305663


Kontakt

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.