BMW X3 20i xDrive M Sport 2019

BMW Premium Selection (rok 2019, 11893 km) v RIJA - Bavaria Nitra

Model: X3
Motor: 1998.0
Farba: C1M - Phytonic Blue

Prevodovka: 8AT
Výkon: 135 kW (183 PS)
Palivo: benzín

Viac info
Aktuálna cena:
45 490 €
(37 908 € bez DPH)
Cenníková cena:
61 127 €
(50 939 € bez DPH)

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8929729


Aktuálna cena:
45 490 €
(37 908 € bez DPH)
Cenníková cena:
61 127 €
(50 939 € bez DPH)

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8929729


Kontakt

Miroslav Bisták

vedúci predaja BMW

Peter Kmeťko

predaj vozidiel BMW

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.