BMW X3 xDrive20d 2.0 diesel line model M Sport 2018

jazdené auto (rok 2018) v Araver Trenčín - Opatová

Model: X3 xDrive20d
Motor: 2.0 diesel
Farba: biela

Prevodovka: automat
Výkon: 140 kW (190 PS)
Palivo: diesel

Viac info
Cena:
43 900 €
(36 583 € bez DPH)

Prevádzka: Araver Trenčín - Opatová
ID auta: SK8460213


Cena:
43 900 €
(36 583 € bez DPH)

Prevádzka: Araver Trenčín - Opatová
ID auta: SK8460213


Kontakt

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.