BMW X4 20i xDrive MSport 0

BMW Premium Selection (rok 0, 14572 km) v RIJA - Bavaria Nitra

Model: X4
Motor: 1998.0
Farba: 416 - Carbon Black

Prevodovka: AT
Výkon: 135 kW (183 PS)
Palivo: benzín

Viac info
Aktuálna cena:
49 950 €
(41 625 € bez DPH)
Cenníková cena:
71 298 €
(59 415 € bez DPH)

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8931064


Aktuálna cena:
49 950 €
(41 625 € bez DPH)
Cenníková cena:
71 298 €
(59 415 € bez DPH)

Prevádzka: RIJA - Bavaria Nitra
ID auta: SK8931064


Kontakt

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.