Jedinečná 7-ročná záruka na všetky modely Kia

Na každé nové osobné vozidlo značky Kia sa v Európe vzťahuje 7-ročná Kia záruka/alebo 150 000 kilometrov (prvé tri roky bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov).

Záruka je zdarma a je prenosná na ďalších majiteľov vozidla, za podmienky, že budú dodržané pravidelné servisné prehliadky podľa inštrukcií výrobcu  a všetky záznamy o údržbe budú riadne zaevidované v záručnej knižke. Keďže sa nejedná o komerčnú záruku, ale ide o záruku poskytovanú výrobcom, možno hovoriť o záruke na celkové pokrytie (bumper to bumper) do konca 7. roka od dátumu registrácie.

 

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať:

Mohlo by vás zaujímať:

Autá KIA na predaj


Kontakt

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
911 01 Trenčín

Telefón: 32 / 777 12 05 (predaj) 32 / 743 02 78 (servis)
Fax: 032 / 743 19 24
Email: info@kiaautomarket.sk

Vladimír Drobný

vedúci predaja vozidiel KIA


0903 826 154
vladimir.drobny@kiaautomarket.sk

Kontaktný formulár

Mgr. Martina Margolienová

predaj vozidiel Kia


0903 225 604
martina.margolienova@kiaautomarket.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.