Kia ovládla štúdiu J. D. Power 2022

Prvýkrát v histórii organizácie J. D. Power sa celkovým víťazom stala iná ako luxusná značka

Kia poskočila medzi všetkými tradičnými aj luxusnými značkami o dve miesta – z tretieho, ktoré obsadila v roku 2021, na dnešné prvé

Zákazníci hlásili menej problémov s vozidlami Kia ako s vozidlami ostatných 31 sledovaných značiek

Model Sorento si druhý rok po sebe zabezpečil najvyššiu priečku v kategórii SUV vyššej strednej triedy

Majitelia vozidiel Kia umiestnili túto značku na celkové prvé miesto v štúdii organizácie J. D. Power o spoľahlivosti vozidiel (VDS) v Spojených štátoch amerických v roku 2022. Značka Kia hlásila menej problémov s vozidlami ako 31 ostatných značiek, ktoré boli predmetom štúdie. Ide o druhý rok po sebe kedy sa Kia umiestnila na prvom mieste medzi značkami sériovo vyrábaných vozidiel, avšak prvý raz v histórii tejto štúdie získala celkové prvenstvo neluxusná značka.

Zákazníci značky Kia ju zaradili pred všetky ostatné mainstreamové ako i prémiové značky vozidiel a udelili jej skóre 145 bodov za „problémy na 100 ks vozidiel“ (PP100), čím prekonala priemer v odvetví s veľkým náskokom o 47 bodov. Model Kia Sorento si už po druhý rok po sebe zaistil prvenstvo v kategórii SUV vyššej strednej triedy.

V minuloročnom prieskume sa Kia umiestnila na celkovom treťom mieste medzi mainstreamovými a prémiovými značkami a tento rok poskočila o dve priečky na prvé miesto.

Organizácia J. D. Power v rámci štúdie VDS 2022 oslovila 29 487 zákazníkov v USA naprieč 32 automobilovými značkami. Do úvahy sa brali iba overení kupujúci a nájomcovia nových osobných a ľahkých nákladných vozidiel z modelového roku 2019 registrovaných na osobné použitie. V tohtoročnej štúdii sa zaviedli nové prísne kritériá, podľa ktorých úroveň hlásených problémov stúpla o 59 % oproti údajom z roku 2021 a priemerné hodnoty PP100 sa zvýšili zo 121 na 192.

Kontakt

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
911 01 Trenčín

Telefón: 32 / 777 12 05 (predaj) 32 / 743 02 78 (servis)
Fax: 032 / 743 19 24
Email: info@kiaautomarket.sk

Vladimír Drobný

vedúci predaja vozidiel KIA


0903 826 154
vladimir.drobny@kiaautomarket.sk

Kontaktný formulár

Mgr. Martina Margolienová

predaj vozidiel Kia


0903 225 604
martina.margolienova@kiaautomarket.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.