Prečo voziť auto do autorizovaného servisu?

Prečo sa oplatí voziť auto do autorizovaného servisu?

Milí motoristi! Neviete sa rozhodnúť medzi nezávislým a aurorizovaným servisom?

Ponúkame Vám zoznam silných stránok autorizovaných servisov, ktoré zvýšia Vašu úsešnosť pri servisovaní Vášho vozidla:

 1. 100% úspešnosť pri diagnostike chýb zaznamenaných v riadiacej jednotke motora (oproti 50% v nezávislých servisoch). Znamená to, že autorizované servisy dokážu podstatne presnejšie objaviť chybu v elektronike cez počítač. Postupné zhoršovanie stavu výkonných elektronických prvkov, ktoré sa spočiatku prejavuje len záznamom sporadickej poruchy v pamäti chýb, môže v budúcnosti zapríčiniť väčšiu poruchu.
 2. Všetky predpísané úkony sa uskutočňujú v súlade s odporúčaniami výrobcu (v dôsledku lepšej technickej vybavenosti)
 3. Dobrá identifikácia personálu vďaka menovkám
 4. Vozidlo sa vždy preberá na servis až po jeho prehliadke
 5. Vopred Vám určíte odhad prác ako aj čas ukončenia prác
 6. O potrebe ďalších opráv budete vopred informovaní
 7. Zákazkový list je v autorizovanom servise samozrejmosťou!
 8. Možnosť zapožičania náhradného vozidla
 9. Vykonané Vám budú len tie práce, ktoré sú potrebné z pohľadu výrobcu vzhľadom na vek a najzdené kilometre Vášho vozidla
 10. Podrobná písomná dokumentácia
 11. Kompletná a prehľadná fakturácia
 12. Možnosť platiť platobnou kartou
 13. Náhradná mobilita vo väčšine aurorizovaných servisov

Cenová úspora v nezávislých servisoch v porovnaní s autorizovanými servismi predstavuje len 15%!

ŠPECIFICKÉ VÝHODY pre značku AUDI + VW:

1. Garancia mobility pri absolvovaní servisnej prehliadky v autorizovanom servise. Pri poruche a nepojazdnosti vozidla (okrem havárie) máte možnosť čerpania grátis služieb odvoz-dovoz vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu, možnosť zapožičania náhradného vozidla v rámci garancie mobility grátis na nevyhnutne potrebný čas (2-5 dní podľa značky vozidla), preplatenie nákladov na pokračovanie v ceste prípadne preplatenie nákladov ubytovania.

2. Garancia výrobcu na vybraté časti vozidla aj po uplynutí zákonnej záručnej doby. Poskytnutie garancie je možné, ak všetky predpísané inšpekčné-servisné práce boli riadne vykonané podľa normatívov výrobcu v autorizovanom servise v stanovenom čase, t.j. neprekročený servisný interval.

3. Aktualizácia softvérového stavu vozidla pri diagnostike vozidiel ON LINE cez server výrobcu. Prístup má len autorizovaný servis. Nový software zvyšuje kvalitu a spoľahlivosť systémov vozidla. Diagnostika vozidiel ON LINE je potrebná pri všetkých vozidlách vyrobených po roku 2005.

4. Pri každej návšteve autorizovaného servisu sa vykonáva kontrola vozidla na servisné, dielenské a zvolávacie akcie. Ak je na vozidle vystavená niektorá z akcií, vykonáva sa vždy grátis. Zvyšuje sa tým hodnota a spoľahlivosť vozidla.

5. Odborný vyškolený personál s certifikáciou na daných pracovných pozíciach. Opravy sú vykonávané výlučne podla predpísaných pracovných postupov výrobcu pri použití originálnych prípravkov. Zvyšuje sa tým kvalita opravy a životnosť vymenených dielov.

6. Certifikát TÜV SÜD Managment Service GmbH ISO 9001:2008. Každoročná recertifikácia.

ŠPECIFICKÉ VÝHODY pre značku KIA:

1. 100 % diagnostika vozidiel Kia, na ktorú zaručene nemá zakúpenú licenciu žiaden iný ako autorizovaný servis. Vďaka nej dosahujeme presnú diagnostiku závad a okamžité spracovanie zvolávacích kampaní na vozidlá.