Duálne vzdelávanie s ARAVEROM

Duálne vzdelávanie s ARAVEROM

Milí študenti, Vážení rodičia,

Naše spoločnosti ARAVER a.s., PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o. a PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. získali osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania. Znamená to, že sme spôsobilí poskytovať praktické vyučovanie v spolupráci s SOŠ letecko-technickou v Trenčíne a SOŠ Pod Sokolicami 14 v Trenčíne a SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom.

Hľadáme preto šikovných a zručných žiakov, ktorí končia Základnú školu a plánujú pokračovať v štúdiu zameranom na učebné odbory:
- autoopravár - mechanik,
- autoopravár - elektrikár,
- autoopravár - karosár,
- autoopravár - lakovník,
- autotronik
.

 

Ak máte záujem študovať a pracovať v automobilovom priemysle

a prakticky sa vzdelávať v našom autorizovanom servise,

U NÁS STE VÍTANÍ.

 

Základné informácie o organizácií v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie  bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa ARAVER a.s. pod individuálnym vedením skúsených odborných inštruktorov.

Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole letecko-technickej v Trenčíne

v Strednej odbornej škole, Pod Sokolicami 14 v Trenčíne a SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom.


Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania

a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore:

2495 K autotronik

2487H 01 autoopravár mechanik

2487H 02 autoopravár elektrikár

2487H 03 autoopravár- karosár

2487 H4 autoopravár- lakovníkAbsolvent úspešným ukončením štúdia získa stredné odborné vzdelanie,  vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list.

Po úspešnom absolvovaní štúdia možnosť uplatnenia v našich autorizovaných servisoch v odbore, ktorý vyštudoval.

 

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka počas štúdia

Zamestnávateľ poskytuje žiakovi hmotné zabezpečenie ( bezplatné osobné ochranné pracovné prostriedky, bezplatná zdravotná prehliadka, stravovanie)

finančné zabezpečenie ( odmena za produktívnu prácu a mesačné podnikové štipendium podľa dosahovaných výsledkov).


Kritéria pre výber žiakov zapojeného do duálneho vzdelávania určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

  • Pohovoru s uchádzačom
  • Hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ

  • Výsledok prijímacej skúšky

 

Pre viac informácií kontaktujte:

ARAVER a.s. M.R. Štefanika 26, 912 50 Trenčín

032/ 777 12 03

karieratn@araver.sk

 

Leták na stiahnutie: