Hľadáte prácu? Pošlite nám svoj životopis

Chceš sa zamestnať ?
Hľadáš prácu predajcu, servisného technika, mechanika, či účtovníčky servisu?

Pošli nám svoj životopis so súhlasom so spracovaním údajov a ozveme sa Ti aké pracovné pozície momentálne obsadzujeme.

Potrebuješ zmenu, hľadáš niečo nové? Kontaktuj nás.

Máme prevádzky v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch a Nitre.

                                                                                 Naša firma sa neustále rozrastá a potrebuje šikovných ľudí, pošli nám svoj životopis, možno hľadáme práve teba. :)

Kontaktný formulárMám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.