3-ročný grátis servis od Audi

Zdroj: Audi

Servis ako prémia

Automobilový koncern Audi vyrába automobily, ktoré patria do prémiového segmentu. To znamená, že bez ohľadu na to, do akej veľkostnej triedy je ľubovoľný model Audi zaradený svojimi rozmermi, vo svojej triede vždy patrí do úzkej špičky po stránke luxusného vybavenia, použitých materiálov, kvality výroby a samozrejme aj po stránke všetkých merateľných parametrov.

Okrem toho je značka Audi už roky známa svojím okrídleným sloganom "Náskok vďaka technike", čo v praxi znamená, že často ponúka svojim zákazníkom nové originálne technické riešenia, o ktorých konkurencia ešte ani netuší.

V súčasnej dobe high-tech riešení, dokonalých strojov a nadčasového dizajnu, čoraz väčší význam získava ponuka doplnkových služieb, ktoré si zákazník prakticky kupuje spolu s vozidlom.

Od 1. apríla 2002 platí na Slovensku pre všetky vozidlá značky Audi 2-ročná záruka na bezchybnosť, bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov za toto obdobie.

Pod touto dvojročnou zárukou sa rozumie záruka na bezchybnosť celého výrobku - celého vozidla. Teda všetky vozidlá Audi, ktoré autorizovaní predajcovia Audi na Slovensku odovzdajú zákazníkom po 1. apríli 2002, majú už rozšírenú dvojročnú záruku.

Rozšírená záruka však od rovnakého dátumu platí aj na originálne náhradné dielce Audi, originálne výmenné dielce Audi a aj na originálne Audi príslušenstvo.

Popri tom ostáva v platnosti doterajšia špičková 12-ročná záruka značky Audi proti prehrdzaveniu karosérie, ktorú výrobca poskytuje vďaka výrobe karosérií z obojstranne pozinkovaného plechu (resp. pri niektorých modeloch vďaka hliníkovým karosériám). Rovnako naďalej platí trojročná záruka na lak karosérie.

Od 1.septembra 2002 prichádza slovenský importér s novou kvalitou služieb pre svojich zákazníkov a uvádza do života ďalšiu zaujímavú novinku. Pre všetky nové vozidlá Audi (okrem modelu A1), zakúpené v sieti autorizovaných predajcov značky, je platný 3-ročný grátis servis.

Znamená to 3 roky bez starosti alebo 120 000 km bezplatnej starostlivosti o Vaše vozidlo so zahrnutím všetkých úkonov, ktoré servisná knižka k vozidlu predpisuje.

Priaznivci značky Audi vedia, že automobily so štyrmi kruhmi majú nielen 2-ročnú záruku na celé vozidlo a všetky náhradné diely, ale aj doživotnú garanciu mobility, ktorá v praxi znamená to, že s vozidlom Audi zostanete vždy mobilní. V prípade poruchy totiž stačí zavolať hotline servis, ktorý sa postará o opravu Vášho auta i o Vás.

Aktuálna novinka, bezplatný servis vozidiel Audi, je ohraničená nie dobou 2-ročnej garancie, ale časovým intervalom tri roky, ktorý je obvyklý pre trvanie leasingovej zmluvy.

3-ročný grátis servis teda pre väčšinu majiteľov vozidiel Audi znamená bezplatný servis počas celej doby vlastníctva auta, navyše ohraničený veľkorysým počtom 120 000 najazdených kilometrov, to znamená 40 000 km ročne!

Ak spočítame, že dnešný moderný automobil má počas 120 000 najazdených kilometrov predpísaných 6 až 8 pravidelných servisných kontrol, je cena týchto prehliadok jednou z vážnych položiek, zaťažujúcich celoročnú (resp. trojročnú!) prevádzku automobilu. V prípade automobilov značky Audi, ktoré si zákazník kúpi od 1. septembra 2002, táto položka odpadá, majiteľa vozidla môže cena servisu prestať zaujímať.

3-ročný grátis servis Audi je teda vlastne ďalšia prémia pre zákazníka a spolu s doživotnou garanciou Audi mobility je naozaj príťažlivou ponukou v segmente luxusných vozidiel. 

3-ročný grátis servis Audi platí u všetkých autorizovaných partnerov značky Audi na území Slovenskej republiky.

Kontakt

Araver Nitra

Topoľčianska 2A
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 656 01 11
Fax: 037 / 656 01 10
Email: nitra@araver.sk

Andrea Urbanová

servisný poradca

Araver Trenčín - Opatová

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: vwaudi@araver.sk

Stanislav Čičo

servisný poradca

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.