Kompletné zimné kolesá 2020

Funkčnosť a fascinujúci dizajn - s kompletnými zimnými kolesami z Originálneho príslušenstva Audi získate oboje v jednom. Dizajn kolies harmonicky dotvára exkluzivitu modelu Audi a dáva vám príležitosť vyjadriť svoju individualitu. Objavte svet Originálnych zimných kolies Audi.
 
 

Originálne kompletné kolesá Audi majú mnohé výhody. Okrem ich jedinečného dizajnu je to predovšetkým vysoká kvalita, ktorá je základom ich mimoriadnej životnosti a bezpečnosti. Vďaka ich skvelým vlastnostiam, širokej ponuke rozmerov, novej technológii lúčových kolies a exkluzívnej farebnosti sú vždy zladené s príslušným modelom Audi. Iba kolesá, ktoré spĺňajú všetky tieto požiadavky, smú niesť označenie Originálne kolesá Audi.

Aj v zime všetko pod kontrolou.

Disky z ľahkých zliatin s brilantným vzhľadom, vhodné aj pre snehové reťaze.

Funkčnosť a fascinujúci dizajn - s kompletnými zimnými kolesami z Originálneho príslušenstva Audi získate oboje v jednom. Dizajn kolies harmonicky dotvára exkluzivitu modelu Audi a dáva vám príležitosť vyjadriť svoju individualitu. Objavte svet Originálnych zimných kolies Audi.

Snehové reťaze

Komfortné snehové reťaze sú ideálne pre vozidlá Audi. Reťaze s diamantovým vzorom sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú vybavené samonapínacím systémom.
Oceľové hrany sú spevnené prídavnými úchytkami, ktoré zaisťujú ľahké uchopenie a tichý chod.
Take-off systém umožňuje rýchle a jednoduché odstránenie reťaze na vonkajšej strane kolesa.

Pre viac informácií sa obráťte na našich servisných poradcov.

Kontakt

ARAVER Trenčín

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: vwaudi@araver.sk

Araver Nitra

Topoľčianska 2A
949 01 Nitra

Telefón: 037 / 656 01 11
Fax: 037 / 656 01 10
Email: nitra@araver.sk

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.