Kontrola pred zimou Kia

Daj svojej Kia maximum, vďaka zimnej príprave.

Mokré a zľadovatelé cesty. Tmavé noci. Studené štarty. Sneh a hmla. Zimné cestovanie vyžaduje od vozidla veľa námahy. Práve preto by si si mal byť istý, že je tvoja Kia na zimu pripravená.
Príď na kontrolu do 30. novembra a autorizovaný servis* zabezpečí, aby si sa cítil bezpečne za akéhokoľvek počasia.

Kontrola pred zimou zahŕňa:

Kontrola svetiel

Zistíme, či všetky svetlá fungujú tak ako majú.

Kontrola autobatérie

Zimné počasie batériu namáha. Uistíme sa, že jej stav je v poriadku.

Kontrola čelného skla a stieračov

Viditeľnosť je prvoradá, či sneží, prší alebo je hmla.

Kontrola kvapalín

Dôkladne otestujeme stav chladiacej a brzdovej kvapaliny.

 

Pre viac informácií sa obráťte na našich servisných poradcov.

Kontakt

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
911 01 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78 (servis)
Fax: 032 / 743 19 24
Email: info@kiaautomarket.sk

Natália Tabačárová

servisný poradca


0915 729 620
natalia.tabacarova@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.