Postaráme sa, aby ste boli na zimu pripravení

Využite do 30. 11. 2020 úplne zadarmo 17-bodovú kontrolu vozidla podľa kontrolného listu Kia.

↓↓ Stiahnite si kupóny so zľavou 20% na vybrané náhradné diely alebo príslušenstvo. ↓↓
Vyšperkujte si svoje auto k dokonalosti.

 

Stiahnite si zľavové kupóny TU: ↓↓

Kontakt

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 32 / 743 02 78 (servis)
Fax: 032 / 743 19 24
Email: info@kiaautomarket.sk

Natália Tabačárová

servisný poradca


0915 729 620
natalia.tabacarova@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.