Požičovňa vozidiel Kia

Potrebujete si zapožičať vozidlo? Či už máte vozidlo v servise alebo potrebujete urýchlene ďalšie vozidlo, nech je váš dôvod akýkoľvek...

V našom autorizovanom servise vozidiel Kia vám radi zapožičiame ktorékoľvek z aktuálne dostupný náhradných vozidiel servisu.

 

Cenník za požičanie náhradného vozidla

     
Platí od 07/2020            
DPH 20%                do 4 hodín                 1 - 3 dni       4 a viac dní 
Typ vozidla       bez DPH        s DPH        bez DPH  s DPH  bez DPH   s DPH 
KIA RIO         13,33 €         16,00 €         20,83 €         25,00 €         16,67 €         20,00 €
KIA Ceed         19,17 €         23,00 €         29,17 €         35,00 €         23,33 €         28,00 €
Kia Sportage         20,83 €         25,00 €         37,50 €         45,00 €         33,33 €         40,00 €
KIA Stonic         19,17 €         23,00 €         29,17 €         35,00 €         23,33 €         28,00 €

 

Pre viac informácií kontaktujte našich servisných technikov.

Kontakt

AutoMarket Trenčín

M.R Štefánika 26
911 01 Trenčín

Telefón: 32 / 743 02 78 (servis)
Fax: 032 / 743 19 24
Email: info@kiaautomarket.sk

Natália Tabačárová

servisný poradca


0915 729 620
natalia.tabacarova@araver.sk

Kontaktný formulár
Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.