Audi Gebrauchtwagen: Plus

Ľahko jazdené manažérske vozidlá so zľavami až do 47%!

Viac

Audi Gebrauchtwagen: Plus

Ľahko jazdené manažérske vozidlá so zľavami až do 47%!

Viac

Údržba

Audi zosobňuje náskok vďaka technike. Vaše Audi Vám poskytuje bezpečie a prináša radosť. Aby to tak zostalo čo najdlhšie, mali by ste údržbu prenechať na špecialistov Audi. Každý z nich prejde odbornými školeniami, ktoré sú zamerané na jedinečné systémy Vášho vozidla. Len v autorizovaných servisoch sa používajú testovacie prístroje, nástroje a Audi Originálne diely ® vyvinuté výhradne pre Audi. Preto sú pri inšpekčnom servise kontrolované všetky elektronické systémy Vášho vozidla, ako napríklad riadenie motora a prevodovky, ABS, airbagy a iné. Prípadné chyby sú včas objavené a odstránené. Predídete tak následnému vzniku nepríjemných škôd. Návšteva značkového Audi servisu je zárukou bezpečnosti, odbornej opravy a kvality.

 

Rozsah servisných úkonov - štandardná ponuka

Pri inšpekčnom servise sú, okrem iných, vykonané tieto skúšobné práce a údržba.

 • výmena oleja a olejového filtra
 • kontrola stavu chladiacej kvapaliny a nemrznúcej zmesi
 • kontrola osvetlenia a signálnych zariadení
 • kontrola nastavenia svetlometov
 • kontrola funkčnosti ostrekovačov čelného skla, stav kvapaliny a nemrznúcej kvapaliny
 • kontrola pamäte chýb všetkých systémov pre vlastnú diagnózu
 • kontrola batérie
 • kontrola hrúbky brzdových obložení vpredu a vzadu
 • kontrola stavu brzdovej kvapaliny
 • kontrola stavu a hĺbky profilu pneumatík
 • kontrola tlaku vo všetkých 4 pneumatikách a rezervnom kolese
 • obnoviť kontrolku servisného intervalu
 • skúšobná jazda
 • a mnoho ďalších prác

Pracovníci servisu Audi Vám radi poskytnú informácie o presnom rozsahu potrebných prác a nákladoch na servisné práce a údržbu Vášho vozidla.

 

Dodatočné práce závislé od výkonu vozidla

Nasledujúce dodatočné práce je nutné vykonať podľa stavu celkových najazdených km, resp. veku vozidla, ale aj opotrebenia namáhaných dielov:

 • pohon prevodovky a náprav: kontrola stavu oleja, príp. doplnenie oleja
 • výmena zapaľovacích sviečok
 • posilňovač: kontrola stavu oleja, príp. doplnenie oleja
 • výmena palivového filtra pri vozidlách s naftovým motorom
 • výmena prachového a peľového filtra
 • vyčistenie krytu vzduchového filtra a výmena filtra
 • kontrola stavu a napnutia ozubeného remeňa, príp. výmena
 • a mnoho ďalších prác

Tešime sa na vašu návštevu v Nitre a Trenčíne.

Kontakt

Araver Trenčín - Opatová

Nivy 80
912 50 Trenčín Opatová

Telefón: 032 / 744 13 65
Fax: 032 / 744 13 68
Email: vwaudi@araver.sk

Stanislav Čičo

servisný poradca

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.