UŽITE SI CYKLOLETO! S našim autorizovaným servisom ŠKODA!


Navštívte niektorý z našich autorizovaných servisov ŠKODA: ARAVER (TN,PN), PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, alebo PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS, uhraďte faktúru za vykonanú servisnú zákazku v minimálnej hodnote 20€ s DPH a ste v hre o nový bicykel, cyklistické dresy a ďalšie cyklistické doplnky.

Žrebuje sa každé dva týždne v júli a auguste.


4 x bicykel ŠKODA            4x cyklodres ŠKODA            4x helma a rukavice ŠKODA

*Podmienkou pre zaradenie do súťaže je súhlas na spracovanie vašich OÚ pre potreby súťaže.

Trvanie súťaže: 21. júna - 31. augusta 2021.

Termíny žrebovaní : 21.07.2021,  04.08.2021, 18.08.2021 a 04.09.2021.

 

Naviac, na každého zákazníka s platbou nad 200€ čaká drobný cyklodarček.

 

     cyklo fľaša 0,75 l             set 2 svetielok na bicykel

Využite túto letnú ponuku ŠKODA a príďte si pre svoj cyklodarček ešte dnes!

Tešíme sa na vás!

Kontakt

ARAVER Piešťany

Žilinská cesta 116
921 01 Piešťany

Telefón: 033 / 774 38 87
Fax: 033 / 774 38 90
Email: skoda-pn@araver.sk

Michal Macejech

koordinátor pre nehody


0911 543 046
michal.macejech@araver.sk

Kontaktný formulár

PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS

Trenčianska cesta 64
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Telefón: 032 / 774 14 14
Fax: 032 / 774 14 22
Email: pna_nm@skoda-auto.sk

ARAVER Trenčín

M.R Štefánika 26
912 50 Trenčín

Telefón: 032 / 743 02 78
Fax: 032 / 743 19 24
Email: skoda-tn@araver.sk

PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

Bratislavská 418
911 06 Trenčín

Telefón: 032 / 650 91 27
Fax: 032 / 640 01 82
Email: servis@ptasro.sk

Kontaktný formulár
 

Mám viac ako 16 rokov a dobrovoľne súhlasím v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) s tým, aby prevádzkovateľ A R A V E R a. s., M. R. Štefánika 26 912 50 Trenčín IČO:00679291 spracúval moje osobné údaje v rozsahu ktorý som dobrovoľne uviedol v kontaktnom formulári za účelom kontaktovania autoservisu. Súhlas je možné kedykoľvek elektronicky alebo písomne odvolať, platnosť súhlasu je udelená na obdobie 5 rokov odo dňa jeho poskytnutia. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľom a tretím stranám, ktorých zoznam sa nachádza v nižšie spomínanej sekcii. Ako dotknutá osoba vyhlasujem a potvrdzujem, že som sa oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v sekcii Informácie o ochrane osobných údajov a znením čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre mňa zrozumiteľné a ich obsahu rozumiem.